Plaatsbeschrijving

Een professionele plaatsbeschrijving = de beste verzekering voor je onroerend goed


Of je jouw huurpand nu via onze diensten laat beheren of het heft zelf in handen neemt, een tegensprekelijke, gedetailleerde plaatsbeschrijving is een noodzaak.
De plaatsbeschrijvingen die we professioneel opstellen, hebben slechts één doel voor ogen:
ervoor zorgen dat je je op het einde van de huurovereenkomst geen zorgen moet maken over discussies bij eventuele huurschade.


Een professionele plaatsbeschrijving zou je dan ook best kunnen omschrijven als een “foto” van het pand op het moment dat de huurder zijn intrek neemt – en meestal ook als hij het pand verlaat.
En dan volstaat één zinnetje uiteraard echt niet. Zeker niet als je misverstanden of discussies wil voorkomen.
Een professionele plaatsbeschrijving is een gedetailleerd en deskundig verslag van het onroerend goed, eventueel aangevuld met foto’s en alle bijzondere kenmerken van het pand.


Sinds 2007 is het document wettelijk verplicht bij het begin van een huurcontract. Is er om één of andere reden toch geen plaatsbeschrijving opgemaakt,
dan gaat de wetgever er in de meeste gevallen van uit dat de huurder de woning is ingetrokken in dezelfde staat als hij het pand heeft achtergelaten.
En dat kan wel eens tegenvallen voor de verhuurder. Is er daarentegen wél een omstandige plaatsbeschrijving, dan sta je als verhuurder hoe dan ook een pak sterker in geval van huurschade.
De huurder zal het goed dan moeten teruggeven in de staat zoals hij het – volgens de beschrijving – destijds betrad.


Het belangrijkste is dat alle betrokken partijen veilig gesteld worden door het pand zo te beschrijven dat er achteraf geen discussie kan ontstaan. Of beter gezegd: een professionele plaatsbeschrijving is vooral een verantwoorde investering.