Verkopen

Uw eigendom verkopen
Hoe gaan we te werk?

1. gratis schatting

We beginnen met een gratis en vrijblijvende, realistische schatting van uw eigendom. Samen bepalen we de vraagprijs.

2. overzichtelijk verkoopdossier & activiteitenrapport

Wij maken voor u een correct en volledig verkoopdossier op. Hierin zitten alle verplichte documenten zoals het bodemattest, de stedenbouwkundige gegevens, het energiecertificaat (EPC) en het elektriciteitsattest.

Maandelijks ontvangt u van ons een activiteitenrapport. Het geeft u een duidelijk overzicht van alle activiteiten die wij de afgelopen maand ondernamen om de verkoopkansen van uw pand te verhogen: de gevoerde publiciteit, bezoeken aan uw eigendom, prijsbiedingen,...

3. publiciteit

Parimmo bespaart kosten noch moeite om uw pand onder de aandacht te brengen. Wij zijn gekend om de veelvuldige publiciteitscampagnes die wij voeren voor onze klanten.

Wij maken gebruik van professionele foto's en opvallende verkoopborden of affiches. We nemen uw pand op in onze dagelijkse mailing aan kandidaat-kopers.

4. begeleiding van uw kandidaat-kopers

Parimmo geeft geschikte kandidaat-kopers een professionele rondleiding in uw eigendom. Natuurlijk spreken we bezoekuren met u af die u of uw huurders passen.

5. prijsbiedingen en onderhandelingen

Elke prijsbieding wordt met u besproken. We geven u onze eerlijke en gefundeerde mening over het prijsvoorstel. Parimo ijvert altijd voor een verkoop waar elke partij zich goed bij voelt.

6. verkoopovereenkomst

Als u tot een akkoord komt met uw kandidaat-koper, stellen we een onderhandse verkoopovereenkomst op. Dit gebeurt in overleg met de notaris(sen) van koper en verkoper. De verkoopsovereenkomst is de basis voor de authentieke akte. De keuze van de notaris is vrij. De notaris van koper en verkoper kan dus verschillen.

7. authentieke akte

Parimmo bezorgt de getekende verkoopovereenkomst aan de notaris die alle wettelijke verplichtingen volbrengt om de authentieke akte te kunnen verlijden.

Bij het verlijden van de akte worden alle financiële verplichtingen tussen koper en verkoper voldaan en is de verkoop afgerond.

8. Wettelijke verplichtingen