Verhuren

Uw eigendom verhuren


Parimmo  garandeert u een zorgeloos verhuurtraject voor uw eigendom.

Hoe gaan we te werk?

1. gratis en realistische prijsschatting

We beginnen met een gratis en realistische schatting van de huurprijs voor uw eigendom. We houden rekening met de plaatselijke markt en andere externe factoren.

2. overzichtelijk verhuurdossier & activiteitenrapport

Wij maken voor u een correct en volledig verhuurdossier op. Hierin zitten alle verplichte documenten, bijvoorbeeld het energiecertificaat (EPC).

Maandelijks ontvangt u van ons een activiteitenrapport. Het geeft u een duidelijk overzicht van alle activiteiten die wij de afgelopen maand ondernamen om de verhuurkansen van uw pand te verhogen: de gevoerde publiciteit, bezoeken van kandidaat-huurders aan uw eigendom,...

3. publiciteit

Parimmo bespaart kosten noch moeite om uw pand onder de aandacht te brengen. Wij zijn gekend om de veelvuldige publiciteitscampagnes die wij voeren voor onze klanten.

Wij maken gebruik van professionele foto's en opvallende verhuurborden of affiches. We nemen uw pand op in onze dagelijkse mailing aan kandidaat

4. begeleiding van uw kandidaat-huurders

Parimmo geeft geschikte kandidaat-huurders een professionele rondleiding in uw eigendom. Natuurlijk spreken we bezoekuren met u af die u of uw huurders passen.

5. screening van kandidaat-huurders

Bij elke kandidaat-huurder doen wij een screening van de werk- en gezinssituatie, de inkomsten,... Uiteraard respecteren wij de privacy van de kandidaat-huurder en leven wij de wettelijke reglementeringen na.

6. huurovereenkomst

Als u tot een akkoord komt met uw kandidaat-huurder, stellen we een huurovereenkomst op. De voorwaarden van de huurovereenkomst worden vastgelegd in overleg tussen u en uw huurder.

Als verhuurder bent u verplicht om de huurovereenkomst te registreren.

7. huurwaarborg & plaatsbeschrijving

Belangrijke elementen zoals de huurwaarborg en de plaatsbeschrijving worden mee opgenomen in de huurovereenkomst. De huurovereenkomst is een belangrijk document. Als u daar vragen heeft, beantwoorden we ze graag.